روستاهای زیبا در مسیر سفر به گیلان

سکوتی که درون روستاهای زیبا گیلان وجود دارد، افراد را از هیاهو و شلوغی های زندگی شهر نشینی برای مدتی نجات می دهد‌. روستاهایی که فوق العاده جذاب بوده و از نظر امکانات نسبت به گذشته فرق کرده اند. در گذشته روستاها حتی امکانات اولیه را نداشتند و مسافران برای اقامت مجبور بودند در ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)